Košík:
...

Predvyrobené bezpečnostné plomby na VOID podklade


Hologramy na špeciálnej fólii nazývané "Void evident" vykazujú zvýšenú citlivosť na pokusy o neoprávnené odlepenie a reagujú naň špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením slov "VOID", "ORIGINAL", "Canceled" alebo pravidelného grafického emblému (záleží od typu zvoleného podkladového média). Na prvý pohľad je zrejmé, že hologram bol čo i len z časti odlepený. Pokusy o opätovné prilepenie už nič nezmenia na viditeľnosti odhalených slov. Uvedená technológia výrazne zvyšuje bezpečnostnú hodnotu plomby, lebo aj keby sa potenciálnemu narušiteľmi podarilo zo zle odmasteného či drsného povrchu plombu sňať, bude navždy poznamenaná odhalením dobre viditeľných textov.

Skladová holografická etiketa s rozmerom 70x22 mm so zaoblenými rohmi kombinuje niekoľko bezpečnostných prvkov ako sú dve hologramové vrstvy, číslovanie, sieťotlač a VOID podklad. Vďaka unikátnemu číslu každého hologramu výrazne stúpa úroven zabezpečenia, pretože nikdy nebude predaná plomba s rovnakým poradovým číslom. Použitá VOID podkladová vrstva "Void evident Film" vykazuje zvýšenú citlivosť na pokusy o neoprávnené odlepenie a reaguje na neho špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením štvorcekového rastru 3x3 mm. V jednej holografické vrstve sú v kruhu vyvedené dva grafické emblémy a orámovanie sériového čísla; v druhej hologramovej vrstve potom v rastri sa opakujúce slovo "PEČAŤ" v dvoch veľkostiach pod sebou. Nosná farba hologramu je strieborná. Zhora je na film červenou farbou sieťotlačou natlačený znak pečate sa stužkami.

Druhý obrázok ilustruje, čo sa stane pri odlepení tohto hologramu. Hore vidíte neporušený hologram prilepený na podklade. Nasledujú dve oddelené časti, na ktoré sa samolepka rozdelí pri odlepení - spodná časť zostane prilepená na podklade, horná časť s nosným filmom nesie plne evidentné známky odlepenia, nestráca však lepivé vlastnosti a môže byť prilepená na iné miesto; túto vlastnosť je možné využiť na označenie exploatácie, ukončenie platnosti, označenie použitého zľavového kupónu atď.

Rozmer plomby 70 x 22 mm. Tieto holografické samolepky so sériovým číslom sú stále na sklade a môžete ich kedykoľvek objednávať od počtu jedného kusu vyššie.

400014: Cena 5-100 ks: 0,160 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
400014: Cena nad 100 ks: 0,120 €/ks bez DPH
Skladová holografická etiketa s rozmerom 70x22 mm so zaoblenými rohmi kombinuje niekoľko bezpečnostných prvkov ako sú dve hologramové vrstvy, číslovanie, sieťotlač a VOID podklad. Jedná sa o medzinárodnú - anglicky popísanú - verziu štítku určenú napríklad na exportné účely. Vďaka unikátnemu číslu každého hologramu výrazne stúpa úroven zabezpečenia, pretože nikdy nebude predaná plomba s rovnakým poradovým číslom. Použitá VOID podkladová vrstva "Void evident Film" vykazuje zvýšenú citlivosť na pokusy o neoprávnené odlepenie a reaguje na neho špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením štvorcekového rastru 3x3 mm. V jednej holografické vrstve sú v kruhu vyvedené dva grafické emblémy a orámovanie sériového čísla; v druhej hologramovej vrstve potom v rastri sa opakujúce slovo "Security seal" v dvoch veľkostiach pod sebou. Nosná farba hologramu je strieborná. Zhora je na film červenou farbou sieťotlačou natlačený znak pečate sa stužkami a vnútri nápis "Security seal".

Druhý obrázok ilustruje, čo sa stane pri odlepení tohto hologramu. Hore vidíte neporušený hologram prilepený na podklade. Nasledujú dve oddelené časti, na ktoré sa samolepka rozdelí pri odlepení - spodná časť zostane prilepená na podklade, horná časť s nosným filmom nesie plne evidentné známky odlepenia, nestráca však lepivé vlastnosti a môže byť prilepená na iné miesto; túto vlastnosť je možné využiť na označenie exploatácie, ukončenie platnosti, označenie použitého zľavového kupónu atď.

Rozmer plomby 70 x 22 mm. Tieto holografické samolepky so sériovým číslom sú stále na sklade a môžete ich kedykoľvek objednávať od počtu jedného kusu vyššie.

400015: Cena 5-100 ks: 0,160 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
400015: Cena nad 100 ks: 0,120 €/ks bez DPH
Každá z holografických samolepiek má jedinečné sériové číslo, ktoré sa nikdy pri ďalšej objednávke nebude opakovať; neexistujú dve samolepky s rovnakým číslom. Pre zaistenie ešte vyššej bezpečnosti je hologram vyrobený na "VOID" podkladu, teda na špeciálnej fólii, ktorá zvyšuje citlivosť voči pokusu o odstránenie a prelepenie plomby na iný produkt. Toto samolepiace médium je vyrobené tak, aby prípadný pokus o odlepenie plomby bol okamžite jasne viditeľný. Pri pokuse o strhnutie samolepky dôjde k jej úplne zreteľnému poškodeniu. Po strhnutí zanecháva samolepka ako na povrchu filmu, tak na mieste, kde bola prilepená jasne čitateľný text "VOID".

Plomba nesie nápis "SECURITY SEAL", "BEZPEČNOSTNÁ PLOMBA" a šesťmiestne sériové číslo. Odlepenie a spätné prilepenie je znemožnené technológiou výroby. Pri odlepení dôjde k zničeniu plomby a odkrytiu textu "VOID" - viď obrázok.

Rozmery plomby sú 45 x 17 mm a nápisy na nej sú v dvoch holo vrstvách. Číslované VOID samolepky sú stále na sklade a môžete ich kedykoľvek objednávať od počtu jedného kusu vyššie.

400013: Cena 5-100 ks: 0,100 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
400013: Cena nad 100 ks: 0,080 €/ks bez DPH
Deštruktívna holografická samolepka so zvýšeným zabezpečením proti falšovaniu vďaka gilošovému vzoru v jednej z holo vrstiev. Ďalšie vylepšenia prináša približne trojnásobne hrubšia vrstva lepidla, ktorá výrazne navyšuje priľnavosť a je možné ju použiť aj na drsné povrchy, u ktorých štandardná hrúbka lepidla nie je schopná zaistiť prilepenie súvislej plochy samolepky.

Priľnavosť je demonštrovaná na nepravidelne štruktúrovanom plastovom povrchu. Na fotografii vidíte porovnanie s predvyrobenou jednovrstvovou bezpečnostnou plombou, ktorá tiež disponuje VOID vrstvou, ale má štandardnú hrúbku lepidla. Hore je vidieť pokus o odlepenie a opätovné prilepenie, dole potom zostatky po odlepení hologramu.

Každá z holografických samolepiek má jedinečné sériové číslo, ktoré sa nikdy pri ďalšej objednávke nebude opakovať; neexistujú dve samolepky s rovnakým číslom. Pre zabezpečenie ešte vyššej bezpečnosti je hologram vyrobený na "VOID" podklade, teda na špeciálnej fólii, ktorá zvyšuje citlivosť voči pokusu vybratia a prelepenia plomby na iný produkt. Toto samolepiace médium je vyrobené tak, aby prípadný pokus o odlepenie plomby bol okamžite jasne viditeľný. Pri pokuse o strhnutie samolepky dôjde k jej úplne evidentne znateľnému poškodeniu. Po strhnutí zanecháva samolepka na povrchu filmu aj na mieste, kde bola prilepená jasne čitateľný text "VOID".

Táto bezpečnostná plomba vychádza zo svojej jednovrstvovej predchodkyne a vychádza v ústrety vyšším nárokom na zabezpečenie. Zmena bola vykonaná aj vo vrstve textov - táto plomba nenesie žiadna české slová. Sú použité iba anglická spojenia "PROTECTIVE LABEL", "Security Seal" a "Secured". Na rozdiel od svojej jednovrstvovej verzie s textom "Bezpečnostná plomba" sa tento hologram vďaka takmer internacionálne zrozumiteľným označením stáva univerzálnejším a hodí sa pre produkty určené na export.

Okrem vyššie uvedených slov nesie plomba jedinečné sedemmiestne identifikačné číslo. V podkladovej holovrstve je guilloche, ktorý okrem posilnenia zaistenia proti falzifikácii plní aj funkciu estetickú a násobí dúhové holografické efekty pri nasvietení plomby. Odlepenie a spätné prilepenie samolepky je znemožnené technológiou výroby VOID a podporené hrubšou vrstvou lepidla. Pri odlepení dôjde k zničeniu plomby a odkrytie textu "VOID" - viď obrázok.

Rozmery plomby sú 45 x 17 mm, rohy sú zaoblené. Číslované VOID samolepky sú stále na sklade a môžete ich kedykoľvek objednávať od počtu jedného kusu vyššie.

400016: Cena 5-100 ks: 0,100 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
400016: Cena nad 100 ks: 0,080 €/ks bez DPH
Číslovaný holografický certifikát pre spoľahlivé, dostupné a vkusné zabezpečenie vstupeniek proti falšovaniu. Motív tancujúceho páru predurčuje uplatnenie hologramu pre vstupenky na spoločenské akcie, najmä na tie, ktoré sú organizované v plesovej sezóne. Vstupenky na plesy, organizované rôznymi dobrovoľnými združeniami, školami atď. sú typicky tlačené na bežne dostupných laserových tlačiarňach a mnohokrát chýbajú čo i len základné bezpečnostné prvky. Ak vezmeme do úvahy, že v cene predmetných vstupeniek býva nezriedka aj pohostenie, stáva sa už hodnota tohto lístka vzhľadom k veľmi jednoduchej falzifikácii predmetom úvah drobných podvodníkov.

Jednoduchým nalepením tohto hologramu na vstupenku vytlačenú na obyčajnej laserovej tlačiarni zvýšite zabezpečenie tohto cenného papiera na úroveň minimálne dostačujúcu. Robustnosť tohto zabezpečenie vyplýva z použitia jedinečného číselného kódu každej samolepky, ktorý navyše každej označenej vstupenke svoje číslo prepožičiava av prípade nejasností slúži ako identifikácia.

Hologram pre zabezpečenie plesových vstupeniek, miesteniek a poukážok je tematicky opatrený v jednej vrstve motívom tanečnej dvojice a dekoratívnym gilošom. V druhej vrstve je periodicky sa opakujúci podklad zo slov "ORIGINAL" dvoch rôznych veľkostí. Číslovanie päťciferným číslom je vyvedené vľavo vedľa tanečnej dvojice uprostred giloša.

Použitá VOID podkladová vrstva "Tamper evident Film" vykazuje zvýšenú citlivosť na pokusy o neoprávnené odlepenie a reaguje na neho špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením slov "VOID". Na fotografii je ilustrované rozdelenie striebornej vrstvy. Text tvorený slovami VOID sa odhalí na ploche, kde bola samolepka prilepená a zvyšok striebornej plochy zostane na samolepke samotnej (na obrázku vpravo).

Priemer hologramu je 13mm. Tieto holografické certifikáty sú stále na sklade a môžete ich kedykoľvek objednávať od počtu jedného kusu vyššie.

400018: Cena 5-100 ks: 0,080 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
400018: Cena 101-500 ks: 0,050 €/ks bez DPH
400018: Cena nad 500 ks: 0,030 €/ks bez DPH
Certifikačná hologramová tamper evident (VOID) samolepka primárne určená pre číslované zabezpečenie jednostranných dokumentov ako sú diplomy, certifikáty pravosti, osvedčenia o kvalite produktov či o absolvovaní školenia atď. Jemný gilošový vzor dodáva samolepke jasne viditeľný avšak decentne podané dúhový efekt tak, aby na uvedených dokumentoch nepôsobil rušivo. Dvojvrstvový hologram nesie v jednej vrstve sústredný gilošový emblém a v druhej hologramové vrstve je päť sústredných línií textu s opakujúcimi sa slovami "CERTIFICATE-certificate". Päťciferné číslovanie s prefixom "B" je vykonané demetalizací.

Rovnaký motív certifikačného hologramu je použitý u Univerzálneho gilošovaného papiera H39 H40 z rodiny skladových certifikačných papierov s hotstamingovanými hologramy. Možno bude pre Vašu potrebu vhodný práve niektorý z týchto predvyrobených A4 certifikátov s gilošovým podkladom ako čertík a zároveň táto rovnako vyzerajúce samolepka nalepená napr. Na produkte, s ktorým je certifikát spätý. V tom prípade bude samolepka s hotstamping na certifikáte tvoriť vizuálne komplement a môže tvoriť tiež komplement číslený. Certifikačné papiere sú číslované s prefixom "A" a ku každému takému certifikátu máte možnosť zakúpiť tento samolepiace certifikačný hologram s rovnakým číslom, odlišujúcim sa iba prefixom ("B").


 • tvar: kruh
 • technológie: dvojvrstvá
 • VOID podklad: ano
 • rozmer: 18 mm
 • číslovanie: ano, s prefixom "B"
 • natívná farba: strieborná

 • 400025: Cena 5-100 ks: 0,100 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
  400025: Cena 101-500 ks: 0,080 €/ks bez DPH
  400025: Cena nad 500 ks: 0,072 €/ks bez DPH
  Masterovaná viacvrstvová tamper evident samolepka navrhnutá pre najpestrejší a najfarebnejší prejav za všetkých svetelných podmienok. Masterová technológia výroby je navyše garantom vyššieho stupňa zabezpečenia než poskytujú štandardné dvojvrstvové hologramy, lebo je ich falšovanie zložitejšie a najmä nákladnejšie. Vizuálne výraznosti je dosiahnuté použitím drobných písiem v rôznych vrstvách na podklade farebného vejáre. Vhodný je najmä tam, kde má byť jeho prezencia na prvý pohľad zrejmá a kde bude jeho niekedy až gýčovité farebné podanie vizuálne prospešné. Okrem výraznosti vykazuje samolepka vysokú mieru zabezpečenia vďaka kombinácii mastera a jedinečného sériovému čísla, ktoré je vyvedené technológiou demetalizace. Demetalizovaný sériové číslo nemožno modifikovať ako napríklad číslovanie tlačené termotransferom. K sťaženie odlepenie samolepky navyše prispieva funkcia tamper evident, ktorá zvyšuje citlivosť na pokusy o neoprávnené odlepenie a reaguje naň špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením slov "VOID".

  Nosným heslom samolepky je slovo "ORIGINAL", ktorého písmená sú obrúbená pre čitateľnosť zo všetkých uhlov. Pre farebné dokreslenie sú použité omnoho menšie, napriek tomu veľmi dobre čitateľná slová "VALID", "SECURE" a "ORIGINAL" opakujúce sa striedavo na riadkoch. K "rozsvietenie" všetkých grafických prvkov naraz dochádza buď na priamom slnečnom svetle alebo pri súčasnom nasvietení viac svetelnými zdrojmi, čo je v umelo nasvietených priestoroch pravdepodobné, najmä v priestoroch kancelárskych.


 • tvar: kruh
 • technológie: master
 • VOID podklad: ano
 • rozmer: 20 mm
 • číslovanie: ano
 • natívná farba: strieborná

 • 400026: Cena 5-100 ks: 0,120 €/ks bez DPH . . . . . ks    Skladom
  400026: Cena 101-500 ks: 0,100 €/ks bez DPH
  400026: Cena nad 500 ks: 0,080 €/ks bez DPH

  Adresa
  Hologram-výroba.sk
  Nám. slobody 7
  07101 Michalovce
  Zobraziť na mape

  Kontakt
  info@hologram-vyroba.sk
  +421948722224
  +421566441225
  Otváracia doba
  Po-Pia: 8:00 - 17:00
  So-Ne: zatvorené