Košík:
...

Váš návrh dvojvrstvový

Váš návrh dvojvrstvový

Dvojvrstvový holografický návrh

Princíp výroby tohto typu holografického efektu spočíva vo viacnásobnej aplikácii rovnakej technológie, aká je využitá pri výrobe klasického 2D hologramu. V prvej fáze je "vypálená" prvá vrstva 2D obrazce a následne je na rovnaký podklad "vypálený" druhý obrazec. Podklad pre takýto hologram teda musí obsahovať dva alebo tri 2D grafické námety, ktoré budú pôdorysne prekryté. Motívy v jednotlivých vrstvách potom budú viditeľné iba pod špecifickými pozorovacími uhlami alebo naraz, ale farebnými prechodmi odlíšené. Takto vytvorené hologramy patria svojimi efekty k najpôsobivejším.

Hologramové vrstvy sú úplne nezávislé a pri pozorovaní si vizuálne neprekážajú; pre zvýraznenie grafického prejavu iných vrstiev stačí hologramovú samolepku zľahka natočiť voči zdroju svetla. Grafické údaje zapísané v inej ako práve pozorovanej vrstve nebudú buď viditeľné vôbec, alebo budú vykazovať úplne iné farebné prechody. Ak je pre Vašu aplikáciu vhodné zapísanie sériových čísel na plochu navrhovanej hologramové nálepky, môže toto číslo byť zapísané v tretej holografické vrstve - nemusíte sa obmedzovať vo svojom návrhu a využiť obe holo vrstvy pre obrázky, logá, grafiku, emblémy, symboly a texty tak, ako ukazuje obrázok podklady pre výrobu. Pridanie ďalšej vrstvy s úplne nezávislým textom a výrobným alebo sériovým číslom popisuje sekcia Váš návrh - číslovaný dvojvrstvový hologram. Identifikačné údaje s ľubovoľnými alfanumerickými znakmi a číslami, ktoré sú automaticky inkrementované (na každej ďalšej hologramovej samolepke je číslo o jednotku vyššie - nie sú vyrobené dve s rovnakým číslom), sú vypálené do tretej holografickej vrstvy.

Obrázok s ukážkovým hologramom Vám dáva predstavu o možnostiach 2D dvojvrstvových hologramov - obmedzenia vo využití bohatších a jemnejších grafických predlôh nie sú kladené. Ďalšie texty je možné umiestniť do už spomínanej tretej vrstvy; tu budú mať pri pozorovaní iný vizuálny prejav ako vrstva 1 a 2. Každú hologramovú etiketu je navyše ešte možné potlačiť sieťotlačou. Táto de facto už štvrtá vrstva návrhu môže niesť sériové, výrobné číslo, označenie šarže, roku výroby, označenie typu výrobku atď. Vrstva sieťotlače bude čitateľná aj za veľmi zlých svetelných podmienok a z akéhokoľvek uhla. Viac o tejto technike v sekcii Váš návrh - So sieťotlačou.


Orientačný cenník 2D samolepiek dvojvrstvové do rozmeru max 2x2cm, ceny bez DPH
1 000 ks196 €0,196 €/ks
2 000 ks252 €0,126 €/ks
3 000 ks288 €0,096 €/ks
5 000 ks320 €0,064 €/ks
10 000 ks400 €0,040 €/ks
50 000 ks680 €0,014 €/ks
100 000 ks1120 €0,011 €/ks

    

Príklad vyrobeného hologramu

Podklady pre výrobu

Farby a materiály

Adresa
Hologram-výroba.sk
Nám. slobody 7
07101 Michalovce
Zobraziť na mape

Kontakt
info@hologram-vyroba.sk
+421948722224
+421566441225
Otváracia doba
Po-Pia: 8:00 - 17:00
So-Ne: zatvorené