Košík:
...

Váš návrh 3D

Váš návrh 3D

3D - návrh trojrozmerného holografického obrazu


3D hologram využíva rovnaké tlačové médiá ako všetky ostatné holografické produkty. Ako nosný materiál môžete zvoliť nielen fóliu so striebornou metalickou vrstvou, ale film akejkoľvek farby z ponuky. Trojrozmerné zobrazenie nie je voľbou farebného médiá nijako negatívne ovplyvnené ako v prípade 2D hologramov, kde sú holografické efekty na farebných filmoch o trochu menej výrazné ako na striebornom podklade. 3D hologram - third dimesional teda trojrozmerný čiže trojdimenzionálny hologram poskytuje pravý trojrozmerný obraz predlohy pozorovateľný holými očami bez špeciálnych okuliarov pri štandardnom osvetlení a vo veľmi širokom rozpätí pozorovacích uhlov. Táto zobrazovacia technika ponúka prekvapivú hĺbku priestorového vnemu, ktorý je zrejmý aj pri horších svetelných podmienkach; maximálnu hĺbku priestorového podania však dosiahne pri plnom slnečnom svetle. Pri pozorovaní 3D hologramu iba jedným okom vidíte z každého uhla vždy iný obraz, zodpovedajúci pohľadu na predlohu zobrazeného predmetu z rovnakého uhla.
Návrh 3D předlohy:


Zhotovenie grafickej predlohy 3D holografické samolepky je pochopiteľne oveľa zložitejšie ako 2D návrh a vyžaduje patričné softvérové vybavenie. Pre vytvorenie 3D obrazu reálneho trojrozmerného predmetu existujú dve metódy. Prvý spočíva v modelovaní predlohy v 3D vektorovom grafickom programe, ako je napr. Autodesk 3D Studio MAX (3ds Max, Maya, Rhino3D ...). Tento postup je z hľadiska výroby hologramu najvhodnejší a je teda preferovaný a odporúčaný. Do návrhu sa priamo v tomto editore dajú okrem priestorových obrazcov zakomponovať aj 2D prvky, teda 2D obrázky, symboly a texty. 2D komponenty je možné umiestniť do mnohých vrstiev, takže môžu byť viditeľné na rôznych miestach podľa momentálneho natočenia samolepky / pozorovacieho uhla. Pri absencii programového vybavenia alebo nedostatku skúseností so zložitými návrhy môžete pristúpiť na druhú metódu. Druhá možnosť spočíva v zaslaní predmetu, ktorý má byť na holograme vyobrazený, na adresu našej firmy. Predmet bude nafotený z presne definovaných uhlov a všetky fotografie budú digitálne spracované za úcelom vytvorenia holografického mastera. Pri tomto procese je však nutné počítať so zvýšením časových nákladov na zákazku o cca až 14 dní a tiež so zvýšením ceny za tvorbu hologramového mastera.


Zahájenie výroby samolepiek typu 3D vždy obnáša najskôr tvorbu holografického "masteru", ktorým sú následne samolepky lisované. Týmto sa výrobný proces líši od tlače jednovrstvových a dvojvrstvových hologramov, kde nie je potreba laserom vypáleného mustra - mastera. Výroba a digitálna príprava mastera je najdôležitejším prvkom v celej produkcii a je pochopiteľne tiež najdrahšou. Cena za hologramový master je kalkulovaná podľa zložitosti návrhu vždy zvlášť.


Okrem odlišnej prípravy grafickej predlohy a nutnosti použitia masteru pri výrobe môžete využiť všetky ostatné možností pri tvorbe výslednej podoby samolepky tak, ako je spísané v sekcii Váš návrh.


Na ceny a možnosti sa informujte emailom info@hologram-vyroba.sk

Príklad 3D holografického motívu

Adresa
Hologram-výroba.sk
Nám. slobody 7
07101 Michalovce
Zobraziť na mape

Kontakt
info@hologram-vyroba.sk
+421948722224
+421566441225
Otváracia doba
Po-Pia: 8:00 - 17:00
So-Ne: zatvorené